Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אוקינאווה’

חלמתי חלום נהדר, צבעוני מאוד, סימבוליזם אקזוטי, נרטיב מוצק, חלום משופרא דשופרא, באמת. חבל שכבר שכחתי את רובו ולא נשארו אלא תמונות בודדות:

א. ים סוער, ספינה קטנה, רב חובל, בובת בבושקה. את הבבושקה שלו (הרוסים מכנים אותה מטריושקה)  מניח רב החובל על הסיפון – זו טעות! הבבושקה מתעופפת אל מעבר לסיפון ונעלמת בין הגלים השוצפים.

ב. עדיין בים הסוער, לנגד עיניו של רב החובל נגלה מפעל ענק וצבעוני, מפעל צף לבבושקות. המפעל נע בכבדות ובאיטיות, מעלה-מטה, בגלים הקוצפים. זה המפעל שבו יוצרה בובת הבבושקה של רב החובל. כעת היא שבה אל יוצרה.

ג. ביבשה. המון אדם צועד על קרחון אי שם בקצה העולם (אוקינאווה, נגיד). מעליהם עננים לא יציבים הממטירים מים שחורים וקיטור, עננים מאיימים השופכים את תכולתם על הצועדים כמו מתוך דלי מטונף.

ואף על פי כן התהלוכה עליזה למדי. ילדים וילקוטיהם העצומים צוחקים ודוחפים זה את זה לזרמי המים המזוהמים.

כמדומני

Read Full Post »